Skip to content

Eolas ar Fhoilseacháin TII

Is cnuasach ar líne é Foilseacháin TII de dhoiciméid theicniúla a bhaineann le scéimeanna Bóithre Náisiúnta, Glasbhealaigh agus Iarnróid Éadroim.
Déantar Foilseacháin TII a chatagóiriú mar Caighdeáin nó Teicniúil. Tagraítear do dhoiciméid atá le cur i bhfeidhm ar scéimeanna Bóithre Náisiúnta agus Glasbhealaigh mar Foilseacháin TII (Caighdeáin), agus tagraítear do dhoiciméid eile laistigh den chóras mar Foilseacháin TII (Teicniúil).

Tabhair cuairt ar Cé Sinne le haghaidh eolais ar chóras Fhoilseacháin TII.

Le haghaidh eolas breise ar Fhoilseacháin TII, féach ar Réamheolas Chóras Fhoilseacháin TII, GE-INT-01029

Ba cheart ceisteanna ginearálta maidir le Foilseacháin TII a chur ar ríomhphost go  infoPUBS@tii.ie.

 

Cliceáil ar an gcomhad thíos le haghaidh liosta de na doiciméid atá ann faoi láthair sa chóras Foilseacháin TII.

Current Documents (December 2023)